cattaDoc - Dokument- og projektstyring med åben kildekode

Projektstyringen er baseret på PRINCE2® og MSP®. Brugeren kan selv skifte mellem sproget i brugergrænsefladen

Et system til elektronisk dokumenthåndtering (EDH):

 • Et dokumentarkiv med søgbare metadata
 • Hold styr på dine dokumenter fra start til slut
 • Hurtigt finde dine dokumenter, bl.a. med fuldtekstsøgning

Projektstyring med PRINCE2® og MSP®:

 • Kør dit projekt baseret på best management practice
 • Få overblik over dine projekter og deres status
 • Vær projektleder med fuld kontrol, dvs. uden stress

Et fil- og arkivhåndteringssystem:

 • Et filarkiv med søgbare metadata
 • Registrér og arkivér alt på digital form
 • Hurtigt finde dine filer

Web / browser-baseret:

 • Få adgang til dine projektfiler og -dokumenter, hvor du end er

Åben kildekode:

 • Baseret på HTML, CSS, JavaScript, PHP og MySQL
Lille billede
Skærmdump af cattaDocs overbliksbillede

 

Elektronisk dokumenthåndtering - EDH

Dokumenthåndtering dækker over flere ting:

 1. Imaging: At overføre papirdokumenter til digital form via scanning og evt. også optisk karaktergenkendelse

 2. Journalisering: Dvs. dokumentation omkring dokumenter samt dokumenters relation til sager / projekter og kategorisering i henhold til en journalplan.

 3. Dokumenthåndtering i snæver forstand: Styring af dokument-processerne, inkl. søgefaciliteter samt biblioteksfunktioner (versionsstyring, check-ud og check-ind, sikkerhed og historik).

 4. Indholdsstyring, oftest af webproduktion - på engelsk kendt som CMS (Content Management System).

cattaDoc indeholder ingen funktioner til hverken Imaging eller web-indholdsstyring, men fokuserer på dokumenthåndtering i snæver forstand samt på de væsentligste funktioner i relation til journalisering.

 

Projektstyring med PRINCE2® og MSP®

cattaDoc understøtter projekter (baseret på PRINCE2) såvel som programmer (baseret på MSP) og projektporteføljer.

Opdateringer af projektlogs, dvs. risikolog, emnelog og erfaringslog, er fuldt integreret og kan automatisk konverteres til dokumenter (ledelsesprodukter), når der er behov for det. Yderligere ledelsesprodukter vil på tilsvarende vis blive løbende tilføjet.

PRINCE2® og MSP® er registrerede varemærker for AXELOS i UK.

 

cattaDoc med åben kildekode

cattaDoc stilles til rådighed som åben kildekode under GPL-licensen.

cattaDoc er baseret på en række let tilgængelige åben kildekode-produkter:

 • Scripting-sproget PHP
 • Databasen MySQL

Desuden kræves der en web-server og en web-browser, der også begge kan fås i åben kildekode, f.eks. Apache og Firefox.

cattaDoc stiller ingen særlige krav til styresystem og er aftestet under Windows og Linux.

 

cattaDoc med dansk brugergrænseflade

cattaDoc fås som udgangspunkt i en version med både dansk og engelsk brugergrænseflade. Det er brugeren selv, der bestemmer sproget i brugergrænsefladen.

cattaDoc er forberedt på oversættelse til flere sprog.

 

Både basal adgangskontrol og udvidet rettighedskontrol

cattaDoc kan sættes op både med basal adgangskontrol (læsning, skrivning og systemadministration) og med udvidet rettighedskontrol, hvor adgangsrettighederne kan defineres for hvert enkelt objekt. Hvert objekt har sin egen Access Control List - eller ACL.

Du kan således definere, at en bestemt gruppe af brugere har skribent-adgang til et dokument, mens alle andre kun har læseadgang - eller slet ikke kan se dokumentet. Dette gælder også for projekter, organisationer og kontaktpersoner.

 Leave a Comment

 
Revised: 2015-12-26